top of page

Beveiliging SD WAN: Het veilig houden van bedrijfsnetwerken in een gedistribueerde wereld

n de afgelopen jaren hebben organisaties zich geconfronteerd gezien met een toenemende behoefte aan gedistribueerde netwerken. Veel bedrijven hebben nu meerdere kantoren, datacenters en cloudomgevingen verspreid over verschillende locaties. Om deze netwerken veilig en betrouwbaar te houden, hebben bedrijven gezocht naar oplossingen die beter zijn dan traditionele WAN-technologieën. Een van de technologieën die aan populariteit wint, is Software-Defined WAN (SD-WAN). In dit artikel bespreken we hoe bedrijven de beveiliging van hun SD-WAN-implementatie kunnen verbeteren en zo hun netwerken veilig en betrouwbaar kunnen houden.

Wat is SD-WAN?

SD-WAN staat voor Software-Defined Wide Area Network. Het is een netwerkarchitectuur die gebruikmaakt van software en cloud-gebaseerde technologieën om de prestaties en betrouwbaarheid van bedrijfsnetwerken te verbeteren. In plaats van dat elk kantoor of elke locatie een eigen WAN heeft, maakt SD-WAN gebruik van een centraal beheerd netwerk dat wordt gedistribueerd over verschillende locaties.

Waarom SD-WAN gebruiken?

SD-WAN biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele WAN-technologieën. Hieronder staan de belangrijkste voordelen:

  • Betere prestaties: SD-WAN biedt betere prestaties door het gebruik van meerdere internetverbindingen en het optimaliseren van de netwerkverbindingen tussen locaties.

  • Flexibiliteit: SD-WAN maakt het mogelijk om nieuwe locaties snel en gemakkelijk toe te voegen aan het netwerk.

  • Kostenbesparing: SD-WAN maakt gebruik van goedkopere internetverbindingen in plaats van kostbare private netwerkverbindingen.

Beveiligingsuitdagingen van SD-WAN

Hoewel SD-WAN veel voordelen biedt ten opzichte van traditionele WAN-technologieën, zijn er ook enkele beveiligingsuitdagingen die moeten worden aangepakt. Hieronder staan de belangrijkste beveiligingsuitdagingen:

Toegangsbeveiliging

Een van de belangrijkste uitdagingen bij het beveiligen van SD-WAN is toegangsbeveiliging. Met SD-WAN is het mogelijk om verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk vanaf elke locatie en elk apparaat. Dit betekent dat er extra maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot het netwerk.

Data- en app-beveiliging

Een ander belangrijk aspect van SD-WAN-beveiliging is het beschermen van gevoelige bedrijfsgegevens en applicaties. SD-WAN-verbindingen kunnen kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen en het is daarom belangrijk om gegevens te versleutelen en applicaties te beschermen tegen bedreigingen zoals malware en DDoS-aanvallen.

Compliance en regelgeving 

Naast de beveiligingsuitdagingen van SD-WAN, moeten bedrijven ook rekening houden met de vereisten op het gebied van compliance en regelgeving. Er zijn verschillende wetten en voorschriften waaraan bedrijven moeten voldoen bij het verwerken van gegevens en het beschermen van de privacy van hun klanten. Enkele van de belangrijkste regelgevende instanties en wetten die relevant zijn voor SD-WAN zijn:

  • General Data Protection Regulation (GDPR): Dit is een Europese wet die de privacy van persoonsgegevens beschermt. Bedrijven moeten zich houden aan de vereisten van de GDPR bij het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens.

  • Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA): Dit is een Amerikaanse wet die de privacy van medische gegevens beschermt. Bedrijven in de gezondheidszorg moeten zich houden aan de vereisten van HIPAA bij het verwerken van medische gegevens.

  • Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS): Dit is een internationale standaard die de veiligheid van betalingsgegevens beschermt. Bedrijven die betalingen verwerken, moeten zich houden aan de vereisten van PCI DSS om de veiligheid van betalingsgegevens te waarborgen.

Om te voldoen aan de vereisten van deze regelgevende instanties, moeten bedrijven zorgen voor de juiste beveiligingsmaatregelen bij het implementeren van SD-WAN. Bedrijven moeten bijvoorbeeld zorgen voor versleuteling van gegevens in transit en opslag, toegangsbeheer op basis van rollen en verantwoordelijkheden en continue monitoring en rapportage van beveiligingsgebeurtenissen. Door deze maatregelen te implementeren, kunnen bedrijven voldoen aan de vereisten van de regelgevende instanties en de privacy van hun klanten beschermen.

bottom of page